Volledig inbouwbaar Kabel

Volledig inbouwbaar Kabel in Elektrotechniek / Sensoren / Inductieve benaderingsschakelaars / Normaal geopend contact / Volledig inbouwbaar