Volledig inbouwbaar Connector

Volledig inbouwbaar Connector in Elektrotechniek / Sensoren / Inductieve benaderingsschakelaars / Normaal geopend contact / Volledig inbouwbaar