Bosch flens Ø 50

Overzichtnummer: GRP295709 | Snelcode: iuci
Bosch Rexroth AZPFB-10-004-2,0-L - 0510266302 | 4 / 2 cm³/rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | 4000 Rpm | 750 Rpm 0510266302
Bosch Rexroth AZPFB-10-004-2,0-L - 0510266302 | 4 / 2 cm³/rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | 4000 Rpm | 750 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 4 / 2 CCW 250 280 300 4000 750
Bosch Rexroth AZPFF-12-005-004-L - 0510365305 | 5 / 4 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 / 280 bar | 300 / 300 bar | 4000 Rpm | 700 Rpm 0510365305
Bosch Rexroth AZPFF-12-005-004-L - 0510365305 | 5 / 4 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 / 280 bar | 300 / 300 bar | 4000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 5 / 4 CCW 250 / 250 280 / 280 300 / 300 4000 700
Bosch Rexroth AZPFF-12-008-004-L - 0510465324 | 8 / 4 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 / 280 bar | 300 / 300 bar | 4000 Rpm | 700 Rpm 0510465324
Bosch Rexroth AZPFF-12-008-004-L - 0510465324 | 8 / 4 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 / 280 bar | 300 / 300 bar | 4000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 8 / 4 CCW 250 / 250 280 / 280 300 / 300 4000 700
Bosch Rexroth AZPFF-12-008-005-L - 0510465344 | 8 / 5 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 / 280 bar | 300 / 300 bar | 4000 Rpm | 700 Rpm 0510465344
Bosch Rexroth AZPFF-12-008-005-L - 0510465344 | 8 / 5 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 / 280 bar | 300 / 300 bar | 4000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 8 / 5 CCW 250 / 250 280 / 280 300 / 300 4000 700
Bosch Rexroth AZPFF-12-008-008-L - 0510465320 | 8 / 8 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 / 280 bar | 300 / 300 bar | 4000 Rpm | 700 Rpm 0510465320
Bosch Rexroth AZPFF-12-008-008-L - 0510465320 | 8 / 8 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 / 280 bar | 300 / 300 bar | 4000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 8 / 8 CCW 250 / 250 280 / 280 300 / 300 4000 700
Bosch Rexroth AZPFB-11-011-1,0-L - 0510566304 | 11 / 1 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3500 Rpm | 750 Rpm 0510566304
Bosch Rexroth AZPFB-11-011-1,0-L - 0510566304 | 11 / 1 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3500 Rpm | 750 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 11 / 1 CCW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3500 750
Bosch Rexroth AZPFF-12-011-011-L - 0510565376 | 11 / 11 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 600 Rpm 0510565376
Bosch Rexroth AZPFF-12-011-011-L - 0510565376 | 11 / 11 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 600 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 11 / 11 CCW 250 / 250 280 /280 300 / 300 3500 600
Bosch Rexroth AZPFF-10-011-011-L - 0510565320 | 11 / 11 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 600 Rpm 0510565320
Bosch Rexroth AZPFF-10-011-011-L - 0510565320 | 11 / 11 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 600 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 11 / 11 CCW 250 / 250 280 /280 300 / 300 3500 600
Bosch Rexroth AZPFF-11-011-011-L - 0510565370 | 11 / 11 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 600 Rpm 0510565370
Bosch Rexroth AZPFF-11-011-011-L - 0510565370 | 11 / 11 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 600 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 11 / 11 CCW 250 / 250 280 /280 300 / 300 3500 600
Bosch Rexroth AZPFB-11-011-2,0-L - 0510566303 | 11 / 2 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3500 Rpm | 750 Rpm 0510566303
Bosch Rexroth AZPFB-11-011-2,0-L - 0510566303 | 11 / 2 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3500 Rpm | 750 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 11 / 2 CCW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3500 750
Bosch Rexroth AZPFF-12-011-005-L - 0510565319 | 11 / 5 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 700 Rpm 0510565319
Bosch Rexroth AZPFF-12-011-005-L - 0510565319 | 11 / 5 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 11 / 5 CCW 250 / 250 280 /280 300 / 300 3500 700
Bosch Rexroth AZPFF-12-011-008-L - 0510565389 | 11 / 8 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 700 Rpm 0510565389
Bosch Rexroth AZPFF-12-011-008-L - 0510565389 | 11 / 8 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 11 / 8 CCW 250 / 250 280 /280 300 / 300 3500 700
Bosch Rexroth AZPFF-10-011-008-L - 0510565351 | 11 / 8 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 700 Rpm 0510565351
Bosch Rexroth AZPFF-10-011-008-L - 0510565351 | 11 / 8 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 11 / 8 CCW 250 / 250 280 /280 300 / 300 3500 700
Bosch Rexroth AZPFF-11-011-008-L - 0510565374 | 11 / 8 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 700 Rpm 0510565374
Bosch Rexroth AZPFF-11-011-008-L - 0510565374 | 11 / 8 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 11 / 8 CCW 250 / 250 280 /280 300 / 300 3500 700
Bosch Rexroth AZPFF-12-014-008-L - 0510565418 | 14 / 8 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm 0510565418
Bosch Rexroth AZPFF-12-014-008-L - 0510565418 | 14 / 8 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 14 / 8 CCW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 700
Bosch Rexroth AZPFF-11-014-008-L - 0510565399 | 14 / 8 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm 0510565399
Bosch Rexroth AZPFF-11-014-008-L - 0510565399 | 14 / 8 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 14 / 8 CCW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 700
Bosch Rexroth AZPFF-12-014-008-L - 0510565335 | 14 / 8 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm 0510565335
Bosch Rexroth AZPFF-12-014-008-L - 0510565335 | 14 / 8 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 14 / 8 CCW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 700
Bosch Rexroth AZPFFF-11-016-011-008-L - 0510665411 | 250 / 250 / 250 bar | 280 / 280 / 280 bar | 300 / 300 / 300 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm 0510665411
Bosch Rexroth AZPFFF-11-016-011-008-L - 0510665411 | 250 / 250 / 250 bar | 280 / 280 / 280 bar | 300 / 300 / 300 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 16 / 11 / 8 CCW 250 / 250 / 250 280 / 280 / 280 300 / 300 / 300 3000 700
Bosch Rexroth AZPFF-11-016-014-L - 0510665430 | 16 / 14 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm 0510665430
Bosch Rexroth AZPFF-11-016-014-L - 0510665430 | 16 / 14 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 16 / 14 CCW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 500
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-016-L - 0510665330 | 16 / 16 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm 0510665330
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-016-L - 0510665330 | 16 / 16 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 16 / 16 CCW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 500
Bosch Rexroth AZPFF-11-016-016-L - 0510665364 | 16 / 16 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm 0510665364
Bosch Rexroth AZPFF-11-016-016-L - 0510665364 | 16 / 16 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 16 / 16 CCW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 500
Bosch Rexroth AZPFF-11-016-016-L - 0510665391 | 16 / 16 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm 0510665391
Bosch Rexroth AZPFF-11-016-016-L - 0510665391 | 16 / 16 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 16 / 16 CCW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 500
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-004-L - 0510665348 | 16 / 4 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm 0510665348
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-004-L - 0510665348 | 16 / 4 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 16 / 4 CCW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 700
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-005-L - 0510665337 | 16 / 5 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm 0510665337
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-005-L - 0510665337 | 16 / 5 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 16 / 5 CCW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 700
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-008-L - 0510665328 | 16 / 8 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm 0510665328
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-008-L - 0510665328 | 16 / 8 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 16 / 8 CCW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 700
Bosch Rexroth AZPFB-10-019-1,0-L - 0510666302 | 19 / 1 cm³/rev | 210 / 220 bar | 230 / 250 bar | 250 / 270 bar | 3000 Rpm | 750 Rpm 0510666302
Bosch Rexroth AZPFB-10-019-1,0-L - 0510666302 | 19 / 1 cm³/rev | 210 / 220 bar | 230 / 250 bar | 250 / 270 bar | 3000 Rpm | 750 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 19 / 1 CCW 210 / 220 230 / 250 250 / 270 3000 750
Bosch Rexroth AZPFF-12-019-019-L - 0510665336 | 19 / 19 cm³/rev | 210 / 210 bar | 230 / 230 bar | 250 / 250 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm 0510665336
Bosch Rexroth AZPFF-12-019-019-L - 0510665336 | 19 / 19 cm³/rev | 210 / 210 bar | 230 / 230 bar | 250 / 250 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 19 / 19 CCW 210 / 210 230 / 230 250 / 250 3000 500
Bosch Rexroth AZPFB-12-019-002-L - 0510666309 | 19 / 2 cm³/rev | 210 / 220 bar | 230 / 250 bar | 250 / 270 bar | 3000 Rpm | 750 Rpm 0510666309
Bosch Rexroth AZPFB-12-019-002-L - 0510666309 | 19 / 2 cm³/rev | 210 / 220 bar | 230 / 250 bar | 250 / 270 bar | 3000 Rpm | 750 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 19 / 2 CCW 210 / 220 230 / 250 250 / 270 3000 750
Bosch Rexroth AZPFF-21-019-008-L - 0510665479 | 19 / 8 cm³/rev | 210 / 250 bar | 230 / 280 bar | 250 / 300 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm 0510665479
Bosch Rexroth AZPFF-21-019-008-L - 0510665479 | 19 / 8 cm³/rev | 210 / 250 bar | 230 / 280 bar | 250 / 300 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 19 / 8 CCW 210 / 250 230 / 280 250 / 300 3000 700
Bosch Rexroth AZPFF-21-022-011-L - 0510765391 | 22 / 11 cm³/rev | 180 / 250 bar | 210 / 280 bar | 230 / 300 bar | 2500 Rpm | 600 Rpm 0510765391
Bosch Rexroth AZPFF-21-022-011-L - 0510765391 | 22 / 11 cm³/rev | 180 / 250 bar | 210 / 280 bar | 230 / 300 bar | 2500 Rpm | 600 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 22 / 11 CCW 180 / 250 210 / 280 230 / 300 2500 600
Bosch Rexroth AZPFF-12-022-011-L - 0510765309 | 22 / 11 cm³/rev | 180 / 250 bar | 210 / 280 bar | 230 / 300 bar | 2500 Rpm | 600 Rpm 0510765309
Bosch Rexroth AZPFF-12-022-011-L - 0510765309 | 22 / 11 cm³/rev | 180 / 250 bar | 210 / 280 bar | 230 / 300 bar | 2500 Rpm | 600 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 22 / 11 CCW 180 / 250 210 / 280 230 / 300 2500 600
Bosch Rexroth AZPFF-12-022-016-L - 0510765343 | 22 / 16 cm³/rev | 180 / 250 bar | 210 / 280 bar | 230 / 300 bar | 2500 Rpm | 500 Rpm 0510765343
Bosch Rexroth AZPFF-12-022-016-L - 0510765343 | 22 / 16 cm³/rev | 180 / 250 bar | 210 / 280 bar | 230 / 300 bar | 2500 Rpm | 500 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 22 / 16 CCW 180 / 250 210 / 280 230 / 300 2500 500
Bosch Rexroth AZPFF-12-022-008-L - 0510765345 | 22 / 8 cm³/rev | 180 / 250 bar | 210 / 280 bar | 230 / 300 bar | 2500 Rpm | 700 Rpm 0510765345
Bosch Rexroth AZPFF-12-022-008-L - 0510765345 | 22 / 8 cm³/rev | 180 / 250 bar | 210 / 280 bar | 230 / 300 bar | 2500 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 22 / 8 CCW 180 / 250 210 / 280 230 / 300 2500 700
Bosch Rexroth AZPFB-10-005-2,0-R - 0510366001 | 5 / 2 cm³/rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | 4000 Rpm | 750 Rpm 0510366001
Bosch Rexroth AZPFB-10-005-2,0-R - 0510366001 | 5 / 2 cm³/rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | 4000 Rpm | 750 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 5 / 2 CW 250 280 300 4000 750
Bosch Rexroth AZPFF-12-005-008-R - 0510365019 | 5 / 8 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 / 280 bar | 300 / 300 bar | 4000 Rpm | 700 Rpm 0510365019
Bosch Rexroth AZPFF-12-005-008-R - 0510365019 | 5 / 8 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 / 280 bar | 300 / 300 bar | 4000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 5 / 8 CW 250 / 250 280 / 280 300 / 300 4000 700
Bosch Rexroth AZPFF-12-008-004-R - 0510465011 | 8 / 4 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 / 280 bar | 300 / 300 bar | 4000 Rpm | 700 Rpm 0510465011
Bosch Rexroth AZPFF-12-008-004-R - 0510465011 | 8 / 4 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 / 280 bar | 300 / 300 bar | 4000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 8 / 4 CW 250 / 250 280 / 280 300 / 300 4000 700
Bosch Rexroth AZPFF-12-008-005-R - 0510465032 | 8 / 5 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 / 280 bar | 300 / 300 bar | 4000 Rpm | 700 Rpm 0510465032
Bosch Rexroth AZPFF-12-008-005-R - 0510465032 | 8 / 5 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 / 280 bar | 300 / 300 bar | 4000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 8 / 5 CW 250 / 250 280 / 280 300 / 300 4000 700
Bosch Rexroth AZPFF-12-008-008-R - 0510465023 | 8 / 8 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 / 280 bar | 300 / 300 bar | 4000 Rpm | 700 Rpm 0510465023
Bosch Rexroth AZPFF-12-008-008-R - 0510465023 | 8 / 8 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 / 280 bar | 300 / 300 bar | 4000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 8 / 8 CW 250 / 250 280 / 280 300 / 300 4000 700
Bosch Rexroth AZPFF-12-011-011-R - 0510565061 | 11 / 11 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 600 Rpm 0510565061
Bosch Rexroth AZPFF-12-011-011-R - 0510565061 | 11 / 11 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 600 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 11 / 11 CW 250 / 250 280 /280 300 / 300 3500 600
Bosch Rexroth AZPFF-12-011-005-R - 0510565095 | 11 / 5 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 700 Rpm 0510565095
Bosch Rexroth AZPFF-12-011-005-R - 0510565095 | 11 / 5 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 11 / 5 CW 250 / 250 280 /280 300 / 300 3500 700
Bosch Rexroth AZPFF-12-011-008-R - 0510565014 | 11 / 8 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 700 Rpm 0510565014
Bosch Rexroth AZPFF-12-011-008-R - 0510565014 | 11 / 8 cm³/rev | 250 / 250 bar | 280 /280 bar | 300 / 300 bar | 3500 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 11 / 8 CW 250 / 250 280 /280 300 / 300 3500 700
Bosch Rexroth AZPFF-12-014-014-R - 0510565417 | 14 / 14 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm 0510565417
Bosch Rexroth AZPFF-12-014-014-R - 0510565417 | 14 / 14 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 14 / 14 CW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 500
Bosch Rexroth AZPFF-12-014-008-R - 0510565072 | 14 / 8 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm 0510565072
Bosch Rexroth AZPFF-12-014-008-R - 0510565072 | 14 / 8 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 14 / 8 CW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 700
Bosch Rexroth AZPFB-10-016-1,0-R - 0510666013 | 16 / 1 cc/omw | 250 bar | 280 bar | 300 bar | 3000 omw./min. 0510666013
Bosch Rexroth AZPFB-10-016-1,0-R - 0510666013 | 16 / 1 cc/omw | 250 bar | 280 bar | 300 bar | 3000 omw./min.

Momenteel niet leverbaar Huismerk
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-011-R - 0510665152 | 16 / 11 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 600 Rpm 0510665152
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-011-R - 0510665152 | 16 / 11 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 600 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 16 / 11 CW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 600
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-014-R - 0510665144 | 16 / 14 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm 0510665144
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-014-R - 0510665144 | 16 / 14 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 16 / 14 CW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 500
Bosch Rexroth AZPFF-11-016-016-R - 0510665106 | 16 / 16 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm 0510665106
Bosch Rexroth AZPFF-11-016-016-R - 0510665106 | 16 / 16 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 16 / 16 CW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 500
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-016-R - 0510665052 | 16 / 16 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm 0510665052
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-016-R - 0510665052 | 16 / 16 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 16 / 16 CW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 500
Bosch Rexroth AZPFF-11-016-016-R - 0510665055 | 16 / 16 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm 0510665055
Bosch Rexroth AZPFF-11-016-016-R - 0510665055 | 16 / 16 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 16 / 16 CW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 500
Bosch Rexroth AZPFF-10-016-016-R - 0510665125 | 16 / 16 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm 0510665125
Bosch Rexroth AZPFF-10-016-016-R - 0510665125 | 16 / 16 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 500 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 16 / 16 CW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 500
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-005-R - 0510665189 | 16 / 5 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm 0510665189
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-005-R - 0510665189 | 16 / 5 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 16 / 5 CW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 700
Bosch Rexroth AZPFF-22-025-011-L - 0510765398 | 22 / 11 cm³/rev | 180 / 250 bar | 210 / 280 bar | 230 / 300 bar | 2500 Rpm | 600 Rpm 0510765398
Bosch Rexroth AZPFF-22-025-011-L - 0510765398 | 22 / 11 cm³/rev | 180 / 250 bar | 210 / 280 bar | 230 / 300 bar | 2500 Rpm | 600 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 22 / 11 CCW 180 / 250 210 / 280 230 / 300 2500 600
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-008-R - 0510665135 | 16 / 8 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm 0510665135
Bosch Rexroth AZPFF-12-016-008-R - 0510665135 | 16 / 8 cm³/rev | 250 / 220 bar | 280 / 250 bar | 300 / 270 bar | 3000 Rpm | 700 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 16 / 8 CW 250 / 220 280 / 250 300 / 270 3000 700
Bosch Rexroth AZPFF-12-022-011-R - 0510765049 | 22 / 11 cm³/rev | 180 / 250 bar | 210 / 280 bar | 230 / 300 bar | 2500 Rpm | 600 Rpm 0510765049
Bosch Rexroth AZPFF-12-022-011-R - 0510765049 | 22 / 11 cm³/rev | 180 / 250 bar | 210 / 280 bar | 230 / 300 bar | 2500 Rpm | 600 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 22 / 11 CW 180 / 250 210 / 280 230 / 300 2500 600
Bosch Rexroth AZPFF-12-022-016-R - 0510765028 | 22 / 16 cm³/rev | 180 / 250 bar | 210 / 280 bar | 230 / 300 bar | 2500 Rpm | 500 Rpm 0510765028
Bosch Rexroth AZPFF-12-022-016-R - 0510765028 | 22 / 16 cm³/rev | 180 / 250 bar | 210 / 280 bar | 230 / 300 bar | 2500 Rpm | 500 Rpm

Momenteel niet leverbaar Bosch Rexroth per stuk 22 / 16 CW 180 / 250 210 / 280 230 / 300 2500 500
Veeg naar links om meer informatie te zien Naam
Prijs incl. 21% BTW Merk Eenheid Slagvolume (cm³/rev) Draairichting Druk continue (bar) Druk intermitterend (bar) Druk max. (bar) N max. (Rpm) N min. (Rpm)


* Dit betreft een foto of tekening voor een overzichtsproduct. Ga naar een onderliggend product om de foto van dat product te bekijken.

  Eigenschappen

  Overzichtnummer GRP295709
  Leveranciernummer P1653408
  Snelcode iuci

  Beschrijving

  Bosch flens Ø 50 in Hydrauliek / Pompen & motoren / Pompen / Tractor pompen / Tandwielpompen / Bosch / Conisch / Dubbel

  Vraag en antwoord

  Er zijn voor dit product nog geen vragen beschikbaar.